Kannabiksen terveyshaitat – 7 kysymystä

Kannabis haitat

Marraskuun alussa Yhdysvalloissa äänestettiin presidentin lisäksi myös kannabiksen laillistamisesta. Trump-huuman (tai paniikin) varjossa neljä uutta osavaltiota vapautti kannabiksen viihdekäytön ja kotikasvatuksen sekä neljä muuta osavaltiota laillisti lääkekannabiksen.

Nevadan, Mainen ja Massachusettsin lisäksi viihdekäytön laillisti Kalifornia, joka on maissa mitattuna Iso-Britannian jälkeen maapallon kuudenneksi suurin talousalue. Kannabiksen laillistuminen on rapakon takana nopeaa.

Kymmenen vuotta sitten viihdekäyttö ei ollut laillista yhdessäkään osavaltiossa ja lääkintäkäyttö oli laillista 11:ssä osavaltiossa. Nyt viihdekäyttö on laillista kahdeksassa ja lääkinnällinen käyttö 28:ssa osavaltiossa.

Kun vielä lisäksi Kanada on vuoden 2017 aikana täysin laillistamassa kannabiksen viihdekäytön, lienee vain ajan kysymys, milloin kannabiksen hyväksyminen nousee puheenaiheeksi muuallakin maailmassa.

Kannabiksella ja sen sisältämillä yhdisteillä on havaittu joitakin terveyshyötyjä sekä potentiaalia sairauksien hoidossa, mutta tässä kirjoituksessa halusin pureutua kannabiksen haittoihin. Onko hamppu todella niin vaarallista kuin peruskoulun valistustunneilla kerrottiin vai onko se niin harmitonta kuin hamppuintoilijat usein antavat ymmärtää?

Valmistellessani tätä kirjoitusta kysyin muutamilta kavereiltani, mitä kannabiksen haitallisuudesta tulee mieleen. Tässä esille tulleita kysymyksiä:

1

Onko kannabiksen yliannostus mahdollinen?

Monet päihdyttävät aineet ovat suurissa määrissä hengenvaarallisia, mutta kannabis ei ole yksi näistä. Suomessa kuolee alkoholimyrkytyksiin vuosittain yli 400 ihmistä. Muihin huumausaineisiin, enimmäkseen amfetamiineihin ja lääkeopioideihin, kuolee noin 300 suomalaista vuosittain. (1) (2)

Kannabiksen aiheuttamia myrkytyskuolemia ei tiettävästi ole tapahtunut koskaan – ei Suomessa eikä missään muuallakaan. (3)

Kannabiksen ja sen psykoaktiivisten aineiden liika-annostuksesta voi kuitenkin seurata henkistä ja fyysistä pahoinvointia, aistivääristymiä sekä muistin ja motoristen taitojen heikkenemistä. (4) (5)

Liika-annostuksen oireet menevät yleensä ohi vuorokauden sisällä. Riski liika-annostukseen on suurin syötävillä kannabistuotteilla, joita voi helposti nauttia liian suuria määriä.

Lyhyt vastaus:

Kannabiksen liika-annostus on mahdollinen, mutta ei tappava.

2

Aiheuttaako kannabis riippuvuutta?

Kannabiksen tiedetään voivan aiheuttaa fyysistä riippuvuutta, mutta lähinnä runsaan päivittäisen käytön seurauksena. Riski jatkuvalle ongelmakäytölle ja riippuvuudelle on selvästi suurempi, jos kannabiksen käyttö on aloitettu alle 18-vuoden iässä. (1)

Kannabisriippuvuuden on arvioitu olevan tupakka- tai alkoholiaddiktiota lievempi voimakkuudeltaan. (2)

Lyhyt vastaus:

Kannabis voi aiheuttaa riippuvuutta.

3

Lyhentääkö kannabiksen käyttö elinikää?

Poltettuna kannabiksen savu sisältää tuhansia erilaisia yhdisteitä. Savu ei ole samanlaista kuin tupakansavu, mutta sen tiedetään sisältävän kymmeniä karsinogeenisia yhdisteitä. (1)

Satunnainen kannabiksen polttaminen ei kuitenkaan näytä lisäävän hengityselinten sairauksia. 20 vuotta kestäneessä amerikkalaisessa seurantatutkimuksessa havaittiin yhteys lisääntyneelle keuhkosyövän tai muiden keuhkosairauksien riskille vasta, jos kannabissätkiä oli poltettu elämän aikana yli 2 500 kappaletta. (2) (3)

Kannabiksen käytön vaikutuksesta eliniän odotteeseen on tehty vain muutamia tutkimuksia. Vuonna 2010 julkaistussa meta-analyysissä tutkijat totesivat, että tähänastiset tutkimukset eivät anna viitteitä siihen, että kannabiksen käyttö lyhentäisi elinikää, mutta tutkimustietoa on liian vähän varmojen johtopäätöksien tekemiseen. (4)

Lyhyt vastaus:

Kannabiksen käyttö ei vaikuta lyhentävän elinikää.

4

Tekeekö kannabis laiskaksi?

Ei mitenkään yllättävästi, tutkimuksissa on havaittu, että kannabiksen vaikutuksen alaisuus laskee motivaatiota työntekoon. Ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että kannabiksen käyttäjät olisivat muuta väestöä laiskempia silloin kun he eivät ole kannabiksen vaikutuksen alaisuudessa. (1)

Tutkijat tekivät Kanadassa, British Columbian yliopistossa kokeen kannabiksen psykoaktiivisesti vaikuttavan aineen, tetrahydrokannabinolin (THC) vaikutuksesta rottien työmotivaatioon. Rotilla oli mahdollisuus valita suorittivatko ne vaikeamman tehtävän, josta sai palkkioksi kaksi ruokanappulaa vai helpomman tehtävän, josta sai palkkioksi vain yhden ruokanappulan.

Normaalitilassa rotat valitsivat vaikeamman tehtävän, mutta kannabiksen vaikutuksen alaisuudessa helpomman tehtävän. Tutkijat saivat myös selville, että THC ei heikentänyt rottien kykyä suorittaa vaikeampia tehtäviä – rotat eivät vain halunneet tehdä niitä. (2)

Lyhyt vastaus:

Kannabis tekee laiskaksi vaikutuksen alaisuudessa, ei muutoin.

5

Tekeekö kannabis tyhmäksi?

Kannabiksen käytön vaikutusta älykkyysosamäärään tarkasteltiin Uudessa-Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa seurattiin noin tuhatta nuorta 13-vuotiaasta 38-vuotiaaksi.

Teini-iässä aloitetun jatkuvan (vähintään neljä kertaa viikossa tapahtuvan) kannabiksen käytön havaittiin olevan yhteydessä keskimäärin kahdeksan pisteen alentumiseen älykkyysosamäärätesteissä, kun käyttöä oli jatkunut koko tutkimusjakson ajan. Aikuisiällä aloitetun kannabiksen käytön ei nähty vaikuttavan älykkyysosamääriin. (1)

Tätä tutkimusta on kritisoitu siitä, että tuloksien tarkastelussa ei otettu huomioon lasten perhetaustaa tai vanhempien toimeentuloa. Tuoreessa englantilaistutkimuksessa ei kannabiksen käytön havaittu heikentävän nuorten älyllistä suorituskykyä tai koulumenestystä. (2)

Kannabiksen vaikutusta älykkyyteen tarkasteltiin myös Yhdysvalloissa tehdyssä kaksostutkimuksessa. Kaksosten kognitiivista suorituskykyä testattiin 9 – 12 vuoden iässä ja uudestaan noin kymmenen vuoden kuluttua. Kannabista käyttäneiden kaksosten ja heidän sisarustensa välillä ei havaittu eroja älyllisessä suorituskyvyssä. (3)

Lyhyt vastaus:

Kannabis ei näytä vaikuttavan älylliseen suorituskykyyn. Nuorten kohdalla on ristiriistaisia tutkimustuloksia.

6

Romuttaako kannabis mieshormonitasot?

Kirjoittamassani e-kirjassa testosteronitasojen luonnollisesta nostamisesta on kappale päihteiden vaikutuksesta testosteronin tuotantoon, jossa käsittelen myös kannabiksen vaikutuksia.

Netissä näkee usein väitteitä, että kannabis romuttaisi mieshormonitasot tai että se tekisi voima- ja massaharjoittelun tehottomaksi. Tutkimustulokset aiheesta ovat ristiriitaisia, mutta kannabiksen haitat miesten hormonitoiminnalle eivät vaikuta olevan aivan näin pahoja.

Osassa tutkimuksista on päädytty tulokseen, että edes krooninen pilven polttelu ei laske testosteronitasoja. Toisissa tutkimuksissa taas kannabis on yhdistetty alentuneisiin testosteronitasoihin. (1) (2) (3)

Useissa tutkimuksissa on havaittu testosteronitasojen madaltuvan akuutisti kannabiksen vaikutuksesta, mutta hormonitasot ovat kuitenkin palautuneet vuorokauden kuluttua käytön jälkeen. (4) (5)

Lyhyt vastaus:

Kannabis madaltaa testosteronitasoja tilapäisesti.

7

Aiheuttaako kannabis mielenterveysongelmia?

Jutellessani lääkäriksi opiskelevan kaverini kanssa yllätyin hänen kertoessaan mielenterveysosastoilla olevan monia potilaita, joiden oireiden aiheuttajaksi epäillään kannabiksen käyttöä.

Gallupien mukaan jo 40 miljoonaa amerikkalaista käyttää säännöllisesti kannabista ja määrä on arvioiden mukaan tuplaantunut kymmenessä vuodessa. Voisiko olla mahdollista että tämä vakaasti laillistuva päihde olisi merkittävä riski mielenterveysongelmille? (1)

Tutkimusten valossa näyttää siltä, että kannabiksen käyttö todella kasvattaa riskiä psykoosijaksojen kaltaisille mielenterveyshäiriöille. Mitä enemmän kannabista käytetään ja mitä vahvempia lajikkeita, sen suurempana riskiä pidetään. (2) (3) (4)

Riippuen tutkimuksesta, riski mielenterveyssairauksille on ollut kannabiksen käyttäjien joukossa 1,3 – 3-kertainen valtaväestöön verrattuna. Tämä tarkoittaisi, että jos kannabista käyttämättömien keskuudessa yksi ihminen tuhannesta sairastuisi psykoosiin tai skitsofreniaan, olisi sama lukema tuhannen kannabiksen käyttäjän joukossa noin kaksi. (5) (6) (7)

Hieman ristiriitaisesti skitsofrenia- ja psykoositapaukset eivät kuitenkaan ole yleistyneet tilastollisesti länsimaissa viime vuosikymmeninä, vaikka kannabiksen käyttö on selvästi lisääntynyt. (9) (10) (11)

Näyttää siltä, että kannabis voi nopeuttaa sairauksien ilmaantumista niiden kohdalla, joilla on geneettistä alttiutta mielenterveyshäiriöille. On epäselvää voiko kannabiksen käyttö lisätä mielenterveysongelmien riskiä muutoin terveillä ihmisillä.

Lyhyt vastaus:

Kannabis voi laukaista mielenterveyshäiriöitä niille, joilla on geneettistä alttiutta.

Kannabiksen haitat – Mitä opittiin?

Monessa suhteessa kannabis ei ole yhtä vaarallinen päihde kuin alkoholi. Kannabis ei ole myrkyllistä eikä se aiheuta aggressiota. Mutta ei se silti täysin harmitonkaan aine ole. Fyysinen ja henkinen riippuvuus ovat mahdollisia ja runsas kannabiksen käyttö voi heikentää älyllistä ja fyysistä suorituskykyä niin kauan kuin käyttö jatkuu. (1)

Nuorille kannabis näyttää olevan haitallisempaa kuin aikuisille. Epäillään, että kannabis voi vaikuttaa negatiivisesti lasten kehittyviin aivoihin. Tästä syystä kannabista ei suositella myöskään raskaana oleville tai imettäville äideille. (2) (3)

Jakaja

Jos pidit artikkelista, voit seurata blogia facebookissa!

16 kommenttia artikkeliin ”Kannabiksen terveyshaitat – 7 kysymystä

 1. S.ami sanoo:

  Kiitos objektiivisesta kirjoituksesta! Usein viestintä aiheesta on ääripäistä, joko pilvi on täysin harmitonta tai sitten valistustyyliin yhdestä kokeilusta muuttuu yhteiskuntakelvottomaksi rikolliseksi.

 2. Jette sanoo:

  Kiinnostaisi myös vaikuttaako kannabis haitallisesti miesten sukusolujen toimintaan? Tällaisesta on muistaakseni ollut juttua.

  • Jorma sanoo:

   Erään uutisen mukaan siitä oli tehty tutkimus, jonka mukaan kannabiksen todettiin olevan haitallista sukusoluille. Myöhemmin kuitenkin selvisi, että tutkimus ei ollut puolueeton eikä perustunut faktoihin, vaan ”tutkijaryhmälle” oli maksettu tietystä tuloksesta.

 3. Marjaana sanoo:

  Kohtalaisen kiihkotonta pohdiskelua kannabiksen mahdollisesti aiheuttamista terveys – etenkin mielenterveys – haitoista. Kirjoittaja mielestäni tuijottaa liiaksi yksittäisiä tutkimustuloksia ja unohtaa tilastot. Psykoosit eivät ole lisääntyneet lainkaan/juurikaan vaikka kannabiksen käyttö on moninkertaistunut.

  Voisiko olla mahdollista, että vuosikymmenten mittainen propaganda vaikuttaa myös objektiivisesti asioita tutkimaan pyrkiviltä ja sitä kautta näkemys väkisinkin on kallellaan propagandan suuntaan?

 4. Joel N sanoo:

  Minun kohdalla lääkärit kuulee ja näkee vaan sen heidän oman propagandansa harmitonta kasvia kohtaan. Mitään järki puhetta tai ihan konkreettisia tutkimuksia eivät suostu edes vilkaisemaan. Vastaavat ”Ollaan ammattilaisia ja tiedetään enemmän asiasta..” Olen asiasta erimieltä, heillä on vankka perusta ulkoa opetellulle sisällölle, jonka joku toinen yhtä tietämätön on heille syöttänyt. Eivät suostu ymmärtämään mahdollisia muita vaikuttimia jonkun näkökannalle, Esim. Joku lääkeyhtiö kehittää lääkkeen, jonka kautta joku sokea lääkäri saa ylimääräistä rahaa, jos hän suosii praktiikassaan kyseistä kemistin aivopierua. Kemikaalit joita minullekin piikillä tungetaan väkisin, aiheuttaa niin pahoja sivuoireita, että en pärjäisi ilman hampun parantavia vaikutuksia.

  • Lauri Salmi sanoo:

   Saatan kirjoittaa myöhemmin myös kannabiksen terveyshyödyistä. Tämän kirjoituksen näkökanta oli syventyä yleisiin kysymyksiin kannabiksen mahdollisista terveyshaitoista.

 5. Herätys päättäjät sanoo:

  Vaarattoman (ja monille hyödyllisen) päihteen kieltolaki on mainio keino synnyttää rikollisuutta ja rahoittaa kansainvälisiä rikollis- ja terroristijärjestöjä. Sen lisäksi onnistutaan kriminalisoimaan ja syrjäyttämään omat nuoremme… Anteeksi avautuminen. Hyvä kirjoitus.

 6. Tommi Hämäläinen sanoo:

  Pakko kommentoida tuohon riippuvuus kohtaan: Voiko kannabis aiheuttaa riippuvuutta?

  Rahoittajana ensinnäkin tutkimukselle NIDA, joka rahoittaa yli 90% kannabis-tutkimuksista, eikä rahoita mitään tutkimusta jos siinä lähdetään etsimään kannabiksesta jotain hyötyjä. Vain ja ainoastaan sen haittoja. NIDA on Nixonin aikakauden aikaansaannoksia ja taistelee vieläkin laillistamista vastaan yhtenä suurimpana järjestönä koko maailmassa!

  Ihan hyvä kirjoitus kuitenkin.
  Mutta jos tuo NIDA on ollut touhussa mukana, niin tietää ainakin jo lähtökohdat mitä tutkimuksella tavoiteltiin..

 7. MT hoitsu sanoo:

  Olen hoitanut useita nuoria joilla kannabis on laukaissut skitsofrenian tai paniikkihäiriön. Olenkin monesti miettinyt tilastoidaanko nämä kaikki tapaukset. Sen tiedän, että monet myös salaavat kannabis kokeilut paniikkihäiriön saatuaan.

 8. Kaisa M. sanoo:

  Mielenkiintoinen kirjoitus. Minua jäi häiritsemään tämä sinun loppukadeettisi ettei kannabis ole myrkyllistä. Mihin tämä perustuu? Jotenkin oman käsitykseni mukaan se nimenomaan on myrkyllistä niin kuin monet muutkin päihteet, vaikkei tappavaa olisikaan.

  Et myöskään puuttunut kannabiksen vieroitusoireisiin. Vaikkei aine itse aiheuttaisi sellaisia sivuvaikutuksia, vieroitusoireissa voi kuitenkin olla mukana vaikkapa hermostuneisuutta.

  Mitä tulee mielenterveydellisiin oireisiin ja/tai riippuvuuteen, olisi ollut kiva kuulla onko suhdetta masentuneisuuteen tutkittu? Kannabishan tuottaa myös hyvää oloa ja se tuotanto luonnollisesti heikkenee, jos käyttöä jatkuu pitkään, mikä käytön loppuessa voi aiheuttaa ongelmia. Ja psykooseja on vaikea tilastoida, koska ihmiset eivät välttämättä halua kertoa kaikkea tai myöskään tällaista tilastointivälinettä ei vielä ole. Sitä pitäisi melkein kysyä jostain. Mistä muuten päättelit tuon tarvittavan geneettisen alttiuden? Muutoin kyllä asiallinen kirjoitus. Kiitos.

 9. Maija sanoo:

  Otsikolla mielenterveys käsitellään vain psykoosia ja skitsofreniaa. Mutta miten se vaikuttaa mieleen ja muuttaa aivoja yleisesti? Ja mitkä ovat niiden seuraukset?

  • Mikko sanoo:

   Kannabiksella saattaa olla jopa aivoja suojaava vaikutus. Tuoreessa eläinkokeessa, pieni annos THC:tä esti hiirillä vanhenemisesta normaalisti seuraavaa aivotoimintojen heikentymistä. Toivottavasti aiheesta saadaan tehtyä tutkimuksia myös ihmisillä. Tuon tutkimuksen tekijät mainitsivat, että kannabiksesta saattaisi olla hyötyä esim. dementian hoidossa. (linkki tutkimukseen)

 10. Jorma sanoo:

  Olen mies, 33vuotias. Itse olen polttanut ja/tai syönyt kannabista viimeiset 6-7 vuotta putkeen, mutta ainoastaan illalla ennen nukkumaanmenoa, leffaa katsellessa. Käyn salilla 5 kertaa viikossa, enkä ole ollut päivääkään työttömänä. Omistan talon yms. sanoisin, että olen keskituloinen. Elämäni on siis täysin normaalia, poislukien se, että nautin elämästä, leffoista, avovaimostani ja ruoasta hieman enemmän kuin perus Jonnet, kiitos kannabiksen.

  Ihmiset usein väittävät, että kannabis tekee laiskaksi. Tämä on väärin. Kannabis poistaa mahdolliset agressiot, rauhoittaa ja tekee nälkäiseksi (joka on todella hyvä asia kun yrittää muutenkin kasvattaa massaa salilla, eikä aina tule syötyä tarpeeksi). Mitäs alkoholi/tupakka ihmiselle tekee? Molemmat laillisia aineita! Huhhuh! Eihän kukaan käske olemaan pilvessä 24/7 kuten ei kännissäkään. Eikä kukaan käske polttamaan sitä kannabista niin helvetisti, että alkaa trippailla.

  Joku sanoo, että ”siitä tulee vainoharhaiseksi”. Kyllä varmasti, jos pitää pelätä vankilaan joutumista tms. Mutta jos nautit sitä ympäristössä, jossa ei ole tällaisia negatiivisia mahdollisuuksia, et myöskään koe vainoharhoja. Jos polttaa illalla Jounin, herää virkeänä, koska se ei aiheuta mitään jälkitiloja kuten alkoholi. Olen ollut myös polttamatta, enkä ole kokenut mitään vieroitusoireita, poislukien ne ensimmäiset yöt kun oli hankalampi nukahtaa. Ja niiden ensimmäisten öiden unet oli aika hauskoja (kannabis blokkaa unet).

  Jos saisin päättää, kannabis ja sienet (jotka molemmat kasvavat sellaisenaan luonnossa) lailliseksi ja sitten nämä myrkyt, kuten tupakka voidaan luonnollisesti poistaa markkinoilta, koska ko. tuotteille ei olisi muutenkaan enää kysyntää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *